Projecten uitgevoerd door het Genootschap:

  • Testament Christoffel van Brants (1732), transcriptie en hertaling uit het Nederlands, i.o.v. de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en Stichting Hermitage aan de Amstel (te verschijnen).
  • Doperse Bronnen (1608-1850), transcriptie en hertaling uit het Nederlands, in: A. Voolstra, Cultuurgeschiedenis van mennist Mokum (16de-19de eeuw) (diss.) (Hilversum, te verschijnen).
  • ‘Goudsche en andre daartoe dienende katolyke kerk-zaaken’ (1712), transcriptie en vertaling uit het Latijn, in: dr. P.H.A.M. Abels, Prof.mr.dr. J.J. Hallebeek, Mgr. dr. D. Schoon (eds.), Beschrijving der stad Gouda van de Goudse pastoor en stadsgeschiedschrijver Ignatius Walvis (1653-1714) deel III (Delft 2012).
  • Preek ds. Herman Herbers (1591/1596), transcriptie en vertaling uit het Latijn, in: K. Plaizier, Herman Herbers, Gouds predikant van 1582-1607. Een mystieke weg (Gouda 2011).